29 กรกฎาคม 2564 ภูเขาไฟปะทุรอบใหม่ที่อินโดนีเซีย

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/503579

ศูนย์บรรเทาภัยพิบัติทางธรณีวิทยาและวิทยาภูเขาไฟแห่งประเทศอินโดนีเซียรายงานว่า ภูเขาไฟซีนาบุง(Sinabung) ที่ จ.สุมาตราเหนือ เกิดการปะทุขึ้น โดยพ่นเถ้าถ่านลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศสูงกว่า 4,500 ม. และพ่นกลุ่มก๊าซพิษลอยไปไกลราว 1 กม. ทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด โดยล่าสุด ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อยางใด ทั้งนี้ ภูเขาไฟซินาบุงที่มีความสูงกว่า 2,600 ม. คุกรุ่นมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ทำให้ จ.สุมาตราเหนือประกาศเตือนชาวหมู่บ้านให้พักอาศัยอยู่ห่างจากพื้นที่ปล่องภูเขาไฟอย่างน้อย 5 กม. และทางการเฝ้าระวังการเคลื่อนไหวของภูเขาไฟซินาบุงที่อาจพ่นลาวาเถ้าถ่านออกมาได้ เนื่องจากมีการคุกรุ่นอย่างผิดปกติ ภูเขาไฟซินาบุงเกิดการปะทุอย่างต่อเนื่องหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ใกล้เคียงไปแล้วกว่า 30,000 คน