29 กรกฎาคม 2563 โคราชแล้งต่อเนื่องลำน้ำสายหลักแห้งขอด

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_733322/

สถานการณ์ภัยแล้งส่งผลให้ลำน้ำต่างๆ ในพื้นที่ จ. นครราชสีมามีสภาพแห้งขอด โดยเฉพาะที่บริเวณสะพานข้ามลำน้ำจักราช ต. ในเมือง อ. พิมาย จ. นครราชสีมา ซึ่งเคยใช้เป็นสนามแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานทุกปีปรากฏว่า น้ำแห้งลงอย่างรวดเร็วจนเห็นสันดอนดินโผล่กลางลำน้ำเป็นบริเวณกว้าง โดยลำน้ำจักราชแห่งนี้ เป็นจุดรับน้ำจากลำน้ำมูล และลำตะคอง ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมายจะสูบน้ำดิบจากลำน้ำจักราชไปใช้เป็นผลิตประปาจ่ายให้กับประชาชนใน ๓ อำเภอ ได้แก่ อ. พิมาย อ. คง และ อ. ห้วยแถลงได้ใช้สอยอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ ปริมาณน้ำตามแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ อ. โนนสูง จ. นครราชสีมายังคงแห้งขอด แม้จะมีฝนตกลงมาบ้าง แต่ไม่ได้เพิ่มปริมาณน้ำภายในคลองน้ำพื้นที่ ต. หลุมข้าว อ. โนนสูงแต่อย่างใด