29 กรกฎาคม 2563 เร่งตรวจสอบปมทาสีทับบานประตูอายุ ๑๐๐ ปี วัดหมื่นล้าน

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/294972

นายวัลลภ นามวงศ์พรหม รองประธานสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ระบุว่า รู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งที่มรดกล้ำค่าของประเทศชาติถูกทำลายไป หากมีการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมศิลปากร เมื่อมีการไปทำลายเช่นนี้ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย หรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ก็เป็นเรื่องจิตสำนึกและความรับผิดชอบของเจ้าอาวาส ขณะที่ เพจเฟซบุ๊กสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ โพสต์ข้อความเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นว่า ได้ประสานไปยังวัดหมื่นล้าน พร้อมขอให้วัดหยุดการดำเนินงานบูรณะซ่อมแซมไว้เป็นการชั่วคราวก่อน เพื่อจะได้ตรวจสอบโดยละเอียดและดำเนินการแก้ไขต่อไป วิหารวัดหมื่นล้านยังไม่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน มีลักษณะรูปทรงสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมแบบล้านนาประยุกข์ โดยมีการบูรณะต่อเติมมาหลายยุคหลายสมัย ตามการใช้ประโยชน์ของอาคารลายรดน้ำที่บานประตูวิหาร บริเวณอกเลาของประตู เขียนลายรดน้ำเป็นภาษาล้านนาข้อความเดิมระบุการสร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๖๐ พร้อมการก่อสร้างต่อเติมบริเวณมุขหลังคาด้านหน้าวิหารในคราวเดียวกัน หากทางวัดและประชาชนชาวเชียงใหม่ ต้องการที่จะรื้อฟื้นลายรดน้ำบนบานประตูวิหารนี้ ทางสำนักฯ จะประสานผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ฯ และกลุ่มอนุรักษ์จิตกรรมฝาผนังฯ กรมศิลปากร เพื่อตรวจสอบและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการลอกสีที่ทาทับออกเพื่อฟื้นคืนสภาพได้หรือไม่ต่อไป