29 กรกฎาคม 2563 น้ำป่าทะลักลงดอยขุนตาล พัดเศษไม้กองมหึมาขวางเต็มห้วย

ที่มา:

https://mgronline.com/local/detail/9630000077270

เกิดน้ำป่าไหลหลากลงห้วยแม่ขนาด บ้านปง หมู่ ๓ ต. ทากาศ อ. แม่ทา จ. ลำพูน กระแสน้ำป่าพัดเศษกิ่งไม้ ท่อนไม้ เศษไม้ทั้งไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อน และบางส่วนเป็นไม้สัก รวมถึงไผ่ เศษวัชพืชปิดกั้นทางเดินน้ำบริเวณสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กินพื้นที่กว้างประมาณ ๑๕ ม. ยาว ๖๐ ม. มีน้ำไหลข้ามถนนลาดยาง และมีดินโคลนไหลปิดทับถนน ทำให้การสัญจรไม่สะดวก นอกจากนี้ น้ำป่ากัดเซาะไหล่ทางเป็นระยะทางประมาณ ๒๕๐ ม. แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตแต่อย่างใด ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงสถานการณ์ ความไม่สะดวก และหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว นายอำเภอแม่ทาเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อสั่งการให้เทศบาลตำบลทากาศเหนือดำเนินการช่วยเหลือ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ สำหรับความเสียหายด้านอื่นๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างสำรวจเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การเกิดน้ำป่าไหลทะลักท่วมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ ในรอบเดือน ก.ค. นี้ และเป็นที่น่าสังเกตว่า มีท่อนไม้เนื้อแข็งจำนวนมากไหลปะปนมากับน้ำด้วย เช่น ไม้สัก ซึ่งชาวบ้านที่มาดูระบุว่า มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ตอนเหนือของลำห้วยแม่ขนาดอย่างต่อเนื่อง เพราะเศษไม้บางท่อนยังมีรอยเลื่อยตัดทั้งใหม่และเก่า มีขบวนการลักลอบตัดไม้เถื่อนในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ที่เป็นป่าต้นน้ำ ทำให้เวลาฝนตกไม่มีต้นไม้ซับน้ำจึงเกิดน้ำป่าไหลลงเขามาอย่างรวดเร็วพร้อมกับเศษไม้ดังกล่าว