28 เมษายน 2565 โฟมพิษฟุ้งกระจายทั่วเมืองในโคลอมเบีย

ที่มา: https://tna.mcot.net/world-932344

แม่น้ำในเมืองเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงโบโกตา เมืองหลวงของโคลอมเบีย ถูกปกคลุมไปด้วยโฟมที่เกิดจากสารพิษ รัฐบาลท้องถิ่นระบุว่า โฟมที่ลอยเหนือแม่น้ำบัลซิลยา เกิดจากผงซักฟอกตามบ้านเรือนที่ถูกปล่อยลงสู่แม่น้ำ อย่างไรก็ดี เมืองมอซเกราที่อยู่ใกล้เคียงระบุว่า โฟมที่ลอยฟุ้งกระจายตามที่ต่าง ๆ ไม่ใช่โฟมที่เกิดจากสบู่ธรรมดา เพราะมันมีฤทธิ์กัดกร่อน และส่งผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน นอกจากนั้น ชาวเมืองคนหนึ่งกล่าวว่าโฟมที่ลอยอยู่ส่งกลิ่นหม็น ทำให้สิ่งของเป็นสนิม และยังส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนอีกด้วย