28 เมษายน 2563 ระบบนิเวศใต้ทะเลฟื้นตัว หลังปิดท่องเที่ยวช่วง COVID-19

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/291771

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ. ตรังเปิดเผยว่า หลังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชปิดการท่องเที่ยวทางทะเล นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มี.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ทะเลไม่ถูกรบกวนจากน้ำมือมนุษย์ ทำให้ระบบนิเวศใต้ทะเลได้ฟื้นฟูตัวเอง เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างเห็นได้ชัด ทั้งความเงียบสงบ และสัตว์น้ำทะเลได้ออกหากิน ทำให้สามารถพบเห็นได้ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายากที่สำคัญ และคู่กับความอุดมสมบูรณ์ของทะเลตรังมายาวนาน และเป็นฝูงใหญ่ที่สุดของประเทศที่ขณะนี้มีมากกว่า ๒๕๐ ตัว เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และเจ้าหน้าอุทยานฯ ทางทะเล สำรวจพะยูนในทะเลตรัง ทั้งบริเวณเกาะลิบง รวมทั้งบริเวณอ่าวหยงหลำ และหัวแหลมเกาะมุก แหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่ภายในเขตอุทยานฯ ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่สามารถพบเห็น และบันทึกภาพความน่ารักของพะยูนได้ทุกครั้ง และบางแห่งพบเห็นอยู่รวมกันเป็นฝูง แสดงให้เห็นชัดเจนว่า การปิดท่องเที่ยวทางทะเลของอุทยานฯ ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้ามาท่องเที่ยว ปริมาณเรือลดลง คงเหลือเพียงประชาชนในท้องถิ่น ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางทะเลไม่ถูกรบกวน การไปสำรวจ หรือไปเก็บข้อมูลต่างๆ สามารถพบเห็นพะยูน รวมทั้งเต่าทะเล และโลมาได้ทุกครั้ง รวมทั้งความสมบูรณ์ของปะการังในบริเวณพื้นที่เกาะกระดานก็พบมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและสวยงาม การปิดการท่องเที่ยวทางทะเลของกรมอุทยานฯ ส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวของทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งทรัพยากรทางบก เช่น นก สัตว์ป่าต่างๆ ก็พบเห็นได้มากขึ้นเช่นเดียวกัน

หากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 หายไป และกรมอุทยานฯ กลับมาเปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ อีกครั้ง ทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องทำงานหนักมากขึ้นในการดูแลและเฝ้าระวังรักษาทรัพยากร เช่น การกำหนดจุดวางทุ่นจอดเรือจะต้องกำหนดให้ชัดเจน จุดดำน้ำชมปะการัง การจัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยชี้แจงหลักเกณฑ์ และอำนวยความสะดวก และกำกับควบคุมการท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันทางกรมอุทยานฯ ยังไม่ได้มีประกาศเปิดการท่องเที่ยวแต่อย่างใด จะต้องรอดูสถานการณ์การระบาดของเชื้อ และทางอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมต้องรอคำสั่งจากกรมอุทยานฯ เช่นเดียวกัน ซึ่งในระหว่างนี้ก็ต้องขอความร่วมมือไปยังประชาชน และนักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือกับมาตรการปิดการท่องเที่ยวดังกล่าวต่อไป รอจนกว่าทางกรมอุทยานฯ จะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงต่อไป เพื่อร่วมกันป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19 และความอุดมสมบูรณ์ของทะเลตรังต่อไป