28 เมษายน 2563 รพ. สัตว์ ม. เกษตรฯ กำแพงแสน ทำปากเทียมช่วยนกกก

ที่มา: https://www.mcot.net/viewtna/5ea7a14de3f8e40af443ff8e

อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จ. กาญจนบุรี นำนกกกที่บาดเจ็บปากหักจากการล่าของพรานเถื่อน ทำให้ไม่สามารถหาอาหารเองได้ และมีโอกาสรอดในธรรมชาติน้อยมาก โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสนรับตัวมารักษา และได้ใช้เทคโนโลยีปริ้น ๓ มิติสร้างปากเทียมให้นกตัวนี้เพื่อกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ปัจจุบันนกกกอยู่ในข่ายที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เพราะนกชนิดนี้เป็นที่ต้องการของนักสะสม ส่วนหัวของนกก็จะนิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับ รวมทั้งเครื่องลางของขลังอีกด้วย นับเป็นการสูญเสียทางธรรมชาติ เพียงเพราะความต้องการของคนไม่กี่คน