28 เมษายน 2563 ฝนตกช่วยเติมน้ำในเขื่อนแม่งัดฯ ช่วยพืชฟื้นตัวพ้นวิกฤติ

ที่มา: https://www.mcot.net/viewtna/5ea7abf8e3f8e40af443fffa

ฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วง ๒ วันที่ผ่านมา ช่วยเติมน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ. เชียงใหม่มากขึ้น โดยนายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก – แม่งัดสมบูรณ์ชล เผยมีน้ำไหลเข้าเขื่อน ๔๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพิ่มน้ำเป็น ๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๗ ของความจุอ่าง เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ยังต่ำกว่าถึงร้อยละ ๖๗ นอกจากนี้ ฝนยังกระจายตัวตกที่ท้ายเขื่อนอีก ๙ อำเภอ ช่วยให้พืชที่กำลังขาดน้ำได้ฟื้นตัวพ้นวิกฤติ อย่างไรก็ตาม โครงการฯ ยังคงส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร ๒ ฝั่งแม่น้ำปิง จ. เชียงใหม่ และลำพูนในฤดูแล้ง ถึงสิ้นเดือน พ.ค. โดยคาดว่าจะมีน้ำเหลืออีก ๓๘ ล้านลูกบาศก์เมตรไว้ใช้กรณีวิกฤติฝนทิ้งช่วง ยืนยันมีน้ำใช้เพียงพอในฤดูแล้งปีนี้ แต่ขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด และทำตามแผนที่ตกลงกันไว้