28 เมษายน 2563 จ. เชียงใหม่ฝนตกหนัก และลมแรง ทำบ้านเรือน ๑๑ อำเภอเสียหาย

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/291766

เหตุการณ์ฝนตก และเกิดวาตภัยในหลายพื้นที่ จ. เชียงใหม่ ส่งผลให้เกิดความเสียหายใน ๑๑ อำเภอจากทั้งหมด ๒๕ อำเภอประกอบด้วย อ. เมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีลูกเห็บตกเล็กน้อย อ. สันทราย บ้านเรือนเสียหายที่ ต. สันทรายหลวง ต. สันทรายน้อย ต. ป่าไผ่ ต. หนองจ๊อม ต. เมืองเล็น ต. หนองแหย่ง อ. สันป่าตอง บ้านเรือนเสียหายที่ ต. ท่าวังพร้าว ต. แม่ก๊า ต. บ้านกลาง ต. ทุ่งสะโตก อ. ดอยสะเก็ด เกิดฝนตกและลมกระโชกแรง อ. เชียงดาว ต. ปิงโค้ง ต. เมืองนะ ต. ทุ่งข้าวพวง อ. พร้าว ต. เวียง ต. ทุ่งหลวง ต. แม่แวน บ้านเรือนเสียหายจำนวน ๗ หลัง สถานที่ราชการได้รับความเสียหาย ประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรพร้าว เทศบาลตำบลเวียงพร้าว โรงพยาบาลพร้าว ที่ว่าการอำเภอพร้าว อ. ฝาง เสียหาย ๓ ตำบล ๗ หมู่บ้าน ๑๕๓ ครัวเรือนประกอบด้วย ต. สันทราย ๖๙ ครัวเรือน ต. เวียง ๒๑ ครัวเรือน ต. ม่อนปิ่น ๖๓ ครัวเรือน อ.จอมทองเกิดฝนตกหนักในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ต. บ้านหลวง อ. จอมทอง ทำให้น้ำแม่กลางในบริเวณปลายน้ำเดิมแห้งขอด กลับมาไหลตามปกติอีกครั้ง อ. ฮอด ต้นไม้ล้มขวางเส้นทางจราจร ทางหลวง ๑๐๘ ฮอด – แม่สะเรียง บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๒ อ. ดอยหล่อ บ้านเรือนเสียหาย ๙๑ หลังคาเรือนใน ต. สันติสุข ต. ยางคราม ต. สองแคว และ อ. ดอยเต่า บ้านเรือนเสียหาย ๒๓ ครัวเรือนที่ ต. มืดกา โบถส์คริสจักร ๑ แห่ง และโรงเรียน ๑ แห่ง