28 สิงหาคม 2565 ยุโรปเผชิญภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ 500 ปี

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/590960

องค์กรเฝ้าสังเกตการณ์ภัยแล้งของยุโรป หรือ “อีดีโอ” (EDO) เปิดเผยรายงานการวิเคราะห์ล่าสุด ในเดือนส.ค. ว่า ยุโรปกำลังเผชิญกับภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ 500 ปี โดยพื้นที่ 47 เปอร์เซ็นต์ของทวีปยุโรป มีสัญญานบ่งบอกว่าขาดความชื้นในดินขั้นรุนแรง และ 17 ประเทศ กำลังเผชิญภัยแล้งเข้าขั้นวิกฤต ทั้งนี้ ผลผลิตทางการเกษตรในช่วงฤดูร้อนของปีนี้ อาทิ ข้าวโพดลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 16 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับ 5 ปีที่แล้ว ขณะที่ ผลผลิตถั่วเหลือง และเมล็ดทานตะวัน ลดลง 15 เปอร์เซ็นต์ และ 12 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

โดยสมาคมเกษตรกรเยอรมนี เปิดเผยว่า ผลผลิตทางการเกษตรของเยอรมนี อาจลดลง 30 – 40 เปอร์เซ็นต์ หากสถานการณ์ภัยแล้งยังคงยืดเยื้อ ขณะที่ สมาคมเกษตรกรขนาดกลางและขนาดย่อมของอิตาลี เปิดเผยว่า จากภาวะแม่น้ำโป ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักแห้งขอด และมีระดับน้ำต่ำสุดในรอบ 70 ปี ส่งผลให้ผลผลิตข้าวในประเทศลดลงถึง 30 เปอร์เซ็นต์

โดยโรงไฟฟ้าพลังน้ำในยุโรป ผลิตไฟฟ้าลดลง 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ก็ผลิตพลังงานลดลง 12 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้น การเกิดไฟป่าในยุโรป มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น โดยจากตัวเลขการเกิดไฟป่าของเดือนม.ค.  – กลางเดือนส.ค. มีพื้นที่ป่าในยุโรปถูกเผาผลาญไปกว่า 4 ล้าน 6 แสน 2 หมื่นไร่ ซึ่งนับเป็นไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ 16 ปี