28 สิงหาคม 2565 ทุ่นดักขยะปากแม่น้ำดักขยะก่อนลงทะเลปีละ 2,172 ตัน

ที่มา : https://www.thansettakij.com/politics/538161

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะครบวงจร ทั้งบนบกและในทะเล โดยได้มอบมาสเตอร์แพลน #มาเรียมโปรเจคท์ ในการกำหนดนโยบายด้านต่างๆแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว Everyday Say No To Plastic Bags เพื่อลดขยะจากต้นกำเนิดการใช้งาน และได้มีการติดตั้ง ทุ่นดักขยะบริเวณปากแม่น้ำ 5 สาย เพื่อลดปริมาณขยะของประเทศไทยที่จะไหลลงสู่ทะเลได้สำเร็จ

ซึ่งหลังการติดตั้ง 1 ปี เราสามารถดักเก็บขยะได้มากถึง 2,172 ตัน โดยเป็นขยะถุงพลาสติกมากที่สุด ถึง 98 ล้านชิ้น ซึ่งจากผลการดำเนินงาน ทำให้ประเทศไทย สามารถลดอันดับจากประเทศที่ปล่อยขยะลงทะเลมากที่สุดในโลก อันดับ 6 ลดเหลือ อันดับ 10 ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมาก  และในปีนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตั้งเป้าที่จะพาประเทศไทย หลุดออกจาก Top10 ให้ได้