28 สิงหาคม 2564 ลูกนกเงือกหัวแรดรังสุดท้ายของปี ออกจากโพรงแล้ว หลังอยู่มา 120 วัน

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2910079

สถานีวิจัยสัตว์ป่าป่าพรุ ป่าฮาลา-บาลา เผยแพร่คลิปพร้อมข้อมูลว่า ลูกนกเงือกหัวแรดโพรงรังสุดท้ายของปีนี้ออกแล้วเมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้นกเงือกเข้ารังช้ากว่าปีก่อนเกือบทุกรัง รังนี้ใช้เวลาที่อยู่ในรัง 120 วัน ซึ่งระยะเวลาที่อยู่ในรังก็เท่า ๆ กับปีก่อน โดยเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลไว้ตั้งแต่แม่นกเข้ารังเมื่อวันที่ 29 เมษายน 64 แม่นกออกจากรัง 11 กรกฎาคม 64 จนกระทั่งลูกนกออกจากรังเมื่อเวลา 07.12 น. ของวันที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา จากข้อมูลพบว่า ลูกนกแข็งแรงดี ปีนี้กินอาหารค่อนข้างหลากหลายกว่าปีก่อน ส่วนหนึ่งเพราะปีนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่เฝ้าดูพฤติกรรมการป้อนโดยการตั้งกล้องวิดีโอดูตอนเวลาที่นกเข้ามาป้อน ทำให้สามารถจำแนกชนิดอาหารทั้งผลไม้และสัตว์ได้มากขึ้น

โดยอาหารที่พ่อกับแม่นกป้อนก็มีทั้งพืชและสัตว์ ในช่วงเดือนแรกส่วนใหญ่ก็เป็นผลไม้ ช่วงเดือนที่ 3 ค่อยมีสัดส่วนอาหารเป็นสัตว์มากขึ้น อาหารที่เป็นพืชก็เป็นพวกไทร มีอย่างน้อย 8 ชนิด ผลไม้ที่ไม่ใช่ไทรอีกอย่างน้อย 12 ชนิด เช่น หลาวชะโอน (𝑂𝑛𝑐𝑜𝑠𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎 𝑡𝑖𝑔𝑖𝑙𝑙𝑎𝑟𝑖𝑢𝑚) ยางโอน (𝑃𝑜𝑙𝑦𝑎𝑙𝑡ℎ𝑖𝑎 𝑣𝑖𝑟𝑖𝑑𝑖𝑠) ตาเสือ (𝐴𝑝ℎ𝑎𝑛𝑎𝑚𝑖𝑥𝑖𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑦𝑠𝑡𝑎𝑐ℎ𝑦𝑎) ทุเรียนป่า (𝐷𝑢𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑠𝑜𝑛𝑖) จำปาป่า (𝑀𝑎𝑔𝑛𝑜𝑙𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑎𝑚𝑝𝑎𝑝𝑎) เป็นต้น

ส่วนสัตว์ที่ป้อนที่เป็นพวกไม่มีกระดูกสันหลังก็หลากหลายเกือบทุกกลุ่มที่มีในป่า ประกอบด้วย มดไม้ยักษ์ (𝐷𝑖𝑛𝑜𝑚𝑦𝑟𝑚𝑒𝑥 𝑔𝑖𝑔𝑎𝑠) แมลงสาบอเมริกา (𝑃𝑒𝑟𝑖𝑝𝑙𝑎𝑚𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑚𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑎) จิ้งโกร่ง (𝐵𝑟𝑎𝑐ℎ𝑦𝑡𝑟𝑢𝑝𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠𝑢𝑠) และกลุ่มที่จำแนกชนิดไม่ได้ เช่น จั๊กจั่น ตั๊กแตนใบไม้ ด้วงหนวดยาว แมงมุม แมงป่อง กิ้งกือ ตะขาบ

นอกจากนี้ ก็มีสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ซึ่งก็หลากหลายเช่นกัน มีงูที่จำแนกชนิดไม่ได้ ที่ไม่ได้มาเป็นตัว แต่คาบมาเป็นชิ้น ๆ ดูออกแค่ว่าเป็นส่วนของงู และก็สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มปาด (𝑃𝑜𝑙𝑦𝑝𝑒𝑑𝑎𝑡𝑒𝑠 sp.) ส่วนที่จำแนกชนิดได้ก็มี ตุ๊กแกบินหางแผ่น (𝐺𝑒𝑘𝑘𝑜 𝑘𝑢ℎ𝑙𝑖) กิ้งก่าดงใหญ่ (𝐺𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑝ℎ𝑎𝑙𝑢𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖𝑠) หนูจี๊ด (𝑅𝑎𝑡𝑡𝑢𝑠 𝑒𝑥𝑢𝑙𝑎𝑛𝑠) กระรอกบินจิ๋วท้องขาว (𝑃𝑒𝑡𝑖𝑛𝑜𝑚𝑦𝑠 𝑠𝑒𝑡𝑜𝑠𝑢𝑠) ค้างคาวขุนช้าง (𝐶ℎ𝑒𝑖𝑟𝑜𝑚𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑟𝑞𝑢𝑎𝑡𝑢𝑠)