28 สิงหาคม 2563 ผวาแล้งด้วยซ้ำ! ลุ่มเจ้าพระยายังแห้ง น้ำเหนือน้อยผันเข้าบึงบอระเพ็ดไม่ได้

ที่มา:

https://mgronline.com/local/detail/9630000088197

ระดับน้ำในแม่เจ้าพระยา จ. นครสวรรค์ จุดที่แม่น้ำทั้งสี่สาย (ปิง วัง ยม น่าน) หรือน้ำเหนือที่ไหลบ่ามาจาก จ.สุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตรไหลมารวมกันมีสีแดงขุ่น เนื่องจากน้ำที่ไหลมาจากแม่น้ำยมและน่าน ส่วนแม่น้ำวังและแม่น้ำปิงไม่มีน้ำไหลลงมาเพิ่ม ทำให้สภาพแม่น้ำเจ้าพระยายังต่ำกว่าตลิ่งหลายเมตร นายวีระ ด่านจิระกุล จัดสรรน้ำสำนักงานชลประทานจังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังต่ำกว่าตลิ่งมาก ไม่น่าห่วงว่าน้ำจะท่วมในปีนี้ ห่วงแต่จะไม่มีน้ำในการอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้งปีนี้มากกว่า เนื่องจากปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงมาน้อย พื้นที่เก็บน้ำแก้มลิงยังคงเก็บน้ำได้อีกมาก น้ำที่ไหลมาช่วงนี้ไหลไปอยู่ในแก้มลิงของจังหวัดต่างๆ จะผันน้ำเข้าไปเก็บในบึงบอระเพ็ดยังทำไม่ได้ เพราะน้ำยังไม่ถึงปากประตูเข้าบึง ปริมาณน้ำยังไม่เพียงพอที่จะเก็บในบึงบอระเพ็ดได้ อีกทั้งฝนที่ตก น้ำที่ท่วมช่วงที่ผ่านมาปริมาณน้ำไหลไปในพื้นที่ลุ่มต่ำอื่นๆ เช่นไหลลงสาละวินไปพม่า ไหลลงแม่น้ำโขงประเทศลาว ไม่ไหลลงแหล่งน้ำหรือเขื่อนในประเทศไทยเลย เขื่อนภูมิพลยังไม่มีน้ำ ช่วงนี้เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำไหลเข้าบ้างแต่ยังน้อย เพราะฉะนั้นปีนี้ไม่ต้องกลัวน้ำท่วม แต่กลัวน้ำแล้งมากกว่า เพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยายังสามารถรับพายุได้ ๒ – ๓ ลูก ชาวบ้านจึงไม่กลัวน้ำท่วมแต่กลัวแล้งมากกว่า