28 สิงหาคม 2563 น้ำท่วมสุโขทัยแห้งแล้ว น้ำยมลด ถนน ๘ สายสัญจรได้ปกติ

ที่มา:

https://mgronline.com/local/detail/9630000088195

สถานการณ์น้ำท่วม จ. สุโขทัยคลี่คลายลงแล้ว ระดับน้ำในแม่น้ำยม และมวลน้ำที่ไหลทะลักท่วมหมู่บ้านต่างๆ ลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่คืนวันที่ ๒๖ ส.ค.ที่ผ่านมา ถนนสายหลัก และสายรอง ๘ สายใช้สัญจรได้ตามปกติอีกครั้ง ที่หมู่ ๑ และหมู่ ๗ จุดตลิ่งพัง ต. ปากแคว อ. เมืองสุโขทัย ถูกน้ำท่วมหมู่บ้านสูงเกือบ ๒ ม. ขณะนี้น้ำลดแล้ว คงเหลือบางจุดที่ยังมีน้ำท่วมขัง เจ้าหน้าที่ทหาร ตชด. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่จุดตลิ่งพัง หมู่ ๑ ต. ปากแคว วางแผนเตรียมกำจัดเศษสวะซากตอไม้ที่ไหลมาติดคาบ้านเรือนประชาชน