28 มีนาคม 2565 เชียงใหม่ หมอกควันไฟป่าสูงเกินค่า กว่า 20 สถานี 

ที่มา : https://tna.mcot.net/region-911433

สภาพท้องฟ้าในตัวเมืองเชียงใหม่ ปกคลุมไปด้วยหมอกควันจากไฟป่า ทัศนวิสัยขุ่นมัว จนมองไม่เห็นดอยสุเทพ ค่า PM 2.5 หรือฝุ่นละอองขนาดเล็กจากควันไฟป่า สูงเกินค่ามาตรฐานมากกว่า 20 สถานี ค่ามลพิษที่ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ติดตั้งไว้ตาม สถานที่ราชการ โรงพยาบาล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่า PM2.5 สูงอยู่ในระดับ 50 – 150 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่วันนี้เชียงใหม่เกิดไฟป่ามากถึง 44 จุด ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดับไฟ