28 มีนาคม 2564 แผ่นดินไหว 5.8 แมกนิจูด เขย่าญี่ปุ่น

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/475772

กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น รายงานว่า ได้เกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 5.8 แมกนิจูด ที่จังหวัดชิบะ ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น โดยจุดศูนย์กลางอยู่ที่ระดับความลึก 50 กิโลเมตร และพิกัดอยู่ที่ 33.7 ละติจูดองศาเหนือ และ 140.5 ลองติจูดองศาตะวันออก อย่างไรก็ตาม จากการแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่มีการเตือนภัยสึนามิ