28 มิถุนายน 2565 กอ.รมน.ส่งชุดปฏิบัติการแก้ปัญหาป่าไม้ภาคอีสาน

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/1191015/

ที่เขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 3 (คลองน้ำมัน) ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา พล.ท.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของชุดปฏิบัติการร่วมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อุทยานและเจ้าหน้าที่ป่าไม้มีการลงพื้นที่ลาดตระเวน จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน ในการป้องกันปราบปราบการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมจัดกองอำนวยการร่วมปฏิบัติงานได้ 24 ชั่วโมง