28 มิถุนายน 2564 ประเทศจีนเริ่มใช้สถานีไฟฟ้าพลังน้ำใหญ่อันดับสองของโลก

ที่มา:

https://www.dailynews.co.th/foreign/852925

สถานีไฟฟ้าพลังน้ำไป๋เฮ่อทาน ตั้งอยู่ที่แม่น้ำจินซา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำแยงซี ในมณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เริ่มเดินเครื่อง 2 หน่วยการผลิตแรก จากทั้งหมด 16 หน่วย อย่างเป็นทางการ หลังใช้เวลาก่อสร้างนานประมาณ 4 ปี ทั้งนี้ หน่วยผลิตไฟฟ้าของเขื่อนไป๋เฮ่อทาน ซึ่งมีความสูงประมาณ 289 ม. มีกำลังการผลิตหน่วยละ 1 ล้านกิโลวัตต์ เท่ากับเมื่อเดินเครื่องอย่างเต็มรูปแบบ จะมีกำลังการผลิตสูงสุดทั้งสิ้น 16 ล้านกิโลวัตต์ นับเป็นสถานีไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้ามากเป็นอันดับ 2 ของโลก และของประเทศ รองจากเขื่อนซานเสียต้าป้า หรือเขื่อนสามผา ซึ่งตั้งอยู่กลางแม่น้ำแยงซี ดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ด้วยกำลังการผลิตสูงสุด 22.5 ล้านกิโลวัตต์ ปัจจุบันประเทศจีนเน้นการใช้ไฟฟ้าพลังน้ำมากขึ้น เพื่อแทนที่พลังงานฟอสซิล และเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศอย่างไรก็ตาม บรรดานักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวิพากษ์วิจารณ์เช่นกันว่า การทำงานของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำส่งผลต่อทิศทางของกระแสน้ำ และรบกวนระบบนิเวศในพื้นที่ด้วย