28 มิถุนายน 2563 ผู้ว่าฯ เลย แนะปชช. ใช้น้ำอย่างประหยัด

ที่มา : https://www.naewna.com/local/501957

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่ปัจจุบันเกิดภัยแล้ง ติดต่อในห้วงปี 2562-2563 ทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำน้ำหมาน ตอนบน ลดระดับลงเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีน้ำเพียง 3.8 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 14 % ของความจุอ่าง ผู้ประกอบการแพปลา ร้านอาหาร ต้องหยุดกิจการ จังหวัดเลยโดยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย โครงการชลประทานเลย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัง หวัดเลย บูรณาการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำ ดิบจากแม่น้ำเลย ตรงริมฝั่งบ้านติดต่อ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย เข้าคลองส่งน้ำของโครงการชลประทานเลยและสูบส่งต่อเป็นทอดๆ ไปยังสระเก็บน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลยได้รับงบประมาณ จำนวน 325 ล้านบาท เพื่อวางระบบท่อสูบส่งน้ำขนาดใหญ่จากบ้านนาอานไป ตามริมถนนมลิวรรณ ไปยังสระเก็บน้ำดิบของการประปา ปรับปรุงถังกรอง ปรับปรุงสระกักเก็บน้ำ ขยายเขตบริการฯ ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี คือปี 2563-2565 ในปี 2553 ได้รับงบประมาณ 80 ล้านบาท วางท่อเมนขนาด 0.80 ซม.เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถบริการประชาชนได้เพิ่มเป็น 40,000 ครัวเรือน

ข้อมูลล่าสุด น้ำไหลเข้าอ่างฯ ตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง มิ.ย. 63 รวม 970,000 ลบ.ม. ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 90% (หากเป็นปีปกติ เมื่อถึงเดือน มิ.ย. ควรจะไหลเข้าเฉลี่ยแล้ว 9,790,000 ลบ.ม. และเมื่อรวมทั้งปีควรจะได้น้ำเฉลี่ย 26 ล้าน ลบ.ม./ปี) อ่างฯ ห้วยน้ำหมาน ความจุปกติ 26.5 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ำ 3.898 ล้าน ลบ.ม. (14.7%) ปริมาณน้ำฝนปี 2563 มีฝนตกที่อ่างฯ ตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง มิ.ย.63 รวม 363.9 มม. ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 25% (หากเป็นปีปกติ เมื่อถึงเดือน มิ.ย. ควรจะตกเฉลี่ยแล้ว 482.4 มม. และเมื่อรวมทั้งปีควรมีฝนเฉลี่ย 1,237 มม./ปี)

ทั้งนี้ น้ำแม่น้ำเลยปัจจุบัน ได้รับน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตั้งอยู่ที่บ้านสวนปอ ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย ความจุ สุทธิ 35.8 ล้านลูกบาศก์เมตร เดิมปล่อยน้ำลงมาเพื่อผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย ระบบประปาหมู่บ้านริมแม่น้ำเลย รักษาระบบนิเวศน์วันละ 100,000 ลบ.ม. โดยคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเลย เป็นผู้พิจารณา ปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำสาขาของแม่น้ำเลยเพิ่มขึ้น คงปล่อยมาวันละ ประมาณ 50,000-60,000 ลบ.ม. หากเราไม่มีอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ป่านนี้ประชาชนเขตเทศบาลเมืองเลยใกล้เคียงและเขตปริมณฑล คงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและ บริโภคแล้วก็เป็นได้

นายชัยวัฒน์ กล่าวต่ออีกว่า ในช่วงนี้อยากจะให้คนเลยทุกคนช่วยกันประหยัดน้ำให้มากที่สุด เท่าที่เราจะทำได้ ให้นำน้ำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า เพราะยังไม่แน่นอนในเรื่องที่จะมีน้ำหรือฝนตกลงอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 อ่าง นั้นมากน้อยแค่ไหนช่วยกันใช้น้ำทุกหยดให้มีคุณค่า แล้วเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน