28 มกราคม 2565 ลุยดับไฟป่าลุกลามที่แม่ฮ่องสอน พบสถานการณ์ดีกว่าปีก่อนมาก

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6857693

เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน จ.แม่ฮ่องสอนนำกำลังเข้าดับไฟป่าที่ไหม้มาตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยบางแห่งไม่สามารถเข้าไปดับเองได้ ต้องปล่อยให้ไฟป่าลุกลามจนมอดดับไปเอง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่บนเทือกเขาสูงขัน ทั้งนี้ สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ตั้งแต่ต้นเดือน มค. มีจุดความร้อนสะสมทั้งหมด 94 จุด คิดเป็นร้อยละ 0.79 ของจุดความร้อนสะสมในปี พ.ศ. 2564 หรือเป็นร้อยละ 0.98 ของค่าเป้าหมายในปีนี้ โดยทางจังหวัดตั้งเป้าหมายไว้ว่าปีนี้ จะต้องไม่เกิน 9.5 พันจุด โดยจุดอำเภอที่มีความร้อนสูงสุด คือ อ.ปาย จำนวน 29 จุด จุดความร้อนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกับปีก่อนพบว่า น้อยลงกว่าปีก่อนอย่างมาก เพราะในปีก่อนมีจุดความร้อนทั้งหมดถึง 788 จุด แต่ในปีนี้มีความร้อนเพียง 94 จุดเท่านั้น ซึ่งในบางพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถเข้าไปดับได้ เพราะอาจเกิดอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน