28 มกราคม 2565 นักวิจัยไขปริศนาทารกในครรภ์มัมมี่อียิปต์โบราณ

ที่มา: https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2298752

ในเดือน เม.ย.ปีก่อน นักวิจัยโครงการมัมมี่วอร์ซอ ของมหาวิทยาลัยวอร์ซอ และนักโบราณคดีจากสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งโปแลนด์ พบกรณีแรกของมัมมี่อียิปต์ที่มีครรภ์ ซึ่งก่อนนั้นคิดว่า ร่างมัมมี่นี้เป็นของนักบวชชายในศตวรรษแรกก่อนคริสต์ศักราช ทว่าเมื่อเอกซเรย์ และทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์พบว่า เป็นสตรีที่ตั้งครรภ์ได้ 7 เดือน มัมมี่หญิงผู้นี้ถูกเรียกว่า Mysterious Lady หรือสตรีผู้ลึกลับ เพราะไม่แน่ใจว่าเธอเป็นใครและตายด้วยสาเหตุใดในวัย 20 ปีเมื่อช่วงศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์ศักราช แต่การศึกษาใหม่ทีมวิจัยพบว่า สตรีผู้นี้น่าจะเสียชีวิตช่วง 26-30 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ ทว่าทารกในครรภ์ถูกรักษาไว้ในขณะที่ยังอยู่ในมดลูกโดยไม่ได้ถูกแตะต้อง ทารกในครรภ์ถูกกระบวนการดอง เหมือนดองไข่ ด้วยการทำให้ร่างของมารดากลายเป็นกรดหลังจากที่เธอเสียชีวิต ทีมวิจัยเผยว่าการใช้คำว่าดอง อาจไม่ใช่การเปรียบเทียบดูดีนัก แต่ก็สื่อแนวคิดที่ว่า ค่าพีเอช (pH) ที่แสดงความเป็นกรด-เบสของสารของเลือดในศพ รวมทั้งสารในมดลูกนั้นลดลงอย่างมาก กลายเป็นกรดมากขึ้น ความเข้มข้นของแอมโมเนีย และกรดฟอร์มิกเพิ่มขึ้นตามเวลา การเติมด้วยเกลือเคมีอย่างนาตรอน (natron) หรือสารที่ชาวอียิปต์ใช้ในขั้นตอนการหมัก ทำให้อากาศและออกซิเจนยากจะเข้าถึง ร่างของมารดาก็แห้งตามในภายหลัง ส่วนมดลูกที่มีทารกในครรภ์ก็ถูกปิดสนิทเกือบมิด ดังนั้น ทารกในครรภ์จึงอยู่ในสภาพที่เทียบได้กับการอนุรักษ์ร่างโบราณไว้ในหนองน้ำ การค้นพบนี้ทำให้นักวิจัยตื่นตะลึงอ้าปากค้างไปตาม ๆ กัน และนำไปสู่การคาดเดาว่า บรรดามัมมี่หญิงที่เป็นสมบัติตามพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกจะมีกรณีที่เหมือนกับมัมมี่หญิงตนนี้หรือไม่