28 มกราคม 2565 ทช. ยังไม่พบคราบน้ำมันดิบในแหล่งหญ้าทะเลและปะการัง

ที่มา: https://tna.mcot.net/business-871385

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ตรวจสอบระบบนิเวศหญ้าทะเลและปะการัง ตลอดจนชายฝั่ง จ.ระยอง เพื่อติดตามผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลจากท่อใต้ทะเลของทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเลบริเวณมาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ซึ่งท่อน้ำมันใต้ทะเลของบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยเกิดเหตุเมื่อวันที่ 25 ม.ค. ที่ผ่านมาผลการตรวจสอบพื้นที่แนวปะการัง 5 สถานี โดยวิธี Line intercept transect บริเวณอ่าวพร้าว และวิธี Spot check บริเวณเขาแหลมหญ้า อ่าวปลาต้ม อ่าวกิ่วใน และอ่าวลุงดำ เบื้องต้นพบว่า แนวปะการังมีสภาพปกติ ยังไม่พบคราบน้ำมัน และตะกอนน้ำมันบนผิวโคโลนีปะการัง และในน้ำทะเล นอกจากนั้น ตรวจสอบแหล่งหญ้าทะเล 2 สถานีได้แก่ เขาแหลมหญ้า และอ่าวบ้านเพ เบื้องต้นพบว่า แหล่งหญ้าทะเลเป็นปกติ ยังไม่พบคราบน้ำมันผิวน้ำทะเล และบนผิวใบหญ้าทะเล ตลอดจนตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศปะการัง 3 สถานีได้แก่ อ่าวพร้าว อ่าวกิ่วใน และอ่าวลุงดำ รวมถึงตรวจสอบชายหาดตั้งแต่หาดแสงจันทร์-หาดแม่รำพึงรวมระยะทางประมาณ 22 กม. พบว่า น้ำทะเลมีสภาพปกติ ไม่มีกลิ่น ไม่พบคราบฟิล์มน้ำมันบนผิวน้ำและชายหาด และไม่พบสัตว์น้ำตาย โดยคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์ปกติตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 2 และ 4 เพื่อการอนุรักษ์ปะการังและการนันทนาการ แต่ยังคงตรวจสอบต่อเนื่องต่อเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาว