28 มกราคม 2563 ภาคเหนืออ่วมฝุ่นพิษวิกฤต 7 จุด ‘ลำปาง – แพร่ – น่าน – พะเยา’

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/politics/754329

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล จำนวน 57 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 16 – 41 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบทุกพื้นที่ เมื่อเทียบกับช่วงเช้าของเมื่อวาน และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ

ทั้งนี้ คพ. ยังคงรายงานสถานการณ์ และแจ้งประสานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ “ภายใต้แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ” อย่างต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ เกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับวิกฤตสีแดง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 7 พื้นที่ สูงสุดที่ ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง 189 มคก./ลบ.ม. ต. สบป้าด อ. แม่เมาะ 141 มคก./ลบ.ม. ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง 135 มคก./ลบ.ม. ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ 118 มคก./ลบ.ม. ต. นาจักร อ. เมืองแพร่ จ.แพร่ 146 มคก./ลบ.ม. ต. ในเวียง อ. เมืองน่าน จ. น่าน 111 มคก./ลบ.ม. ต. บ้านต๋อม อ. เมืองพะเยา จ.พะเยา 103 มคก./ลบ.ม. ส่วนพื้นที่สีส้ม เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ ต. ศรีภูมิ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50 มคก./ลบ.ม. ต. ห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน 67 มคก./ลบ.ม. สำหรับการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน

กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพที่จะได้ร้บผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานาน ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ bangkokairquality.com