28 พฤษภาคม 2565 เทศบาลเมืองหัวหิน ทำหมันลิงเพิ่มอีก 600 ตัว

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/region/282251

เทศบาลเมืองหัวหินได้จัดทำโครงการควบคุมประชากรลิงแสมบริเวณพื้นที่เขาตะเกียบและเขาหินเหล็กไฟ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อควบคุมการขยายตัวของลิงแสมให้อยู่ในจุดสมดุลเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ลดผลกระทบจากการรบกวนของลิงแสมต่อชุมชนและประชาชนในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายทำหมันลิงแสมทั้งเพศผู้และเพศเมียจำนวน 600 ตัว เป็นการควบคุมจำนวนประชากรโดยลดอัตราการขยายพันธุ์ เพื่อไม่ให้ส่งกระทบกับความเป็นอยู่กับประชาชนในพื้นที่ และเป็นการควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์ป่าสู่คน ได้อย่างดี