28 พฤษภาคม 2564 พัฒนาสร้างสบู่ชีวภาพใหม่และปลอดภัยกว่า

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/society/2102461

แรมโนลิปิด (rhamnolipid) เป็นสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่ขึ้นชื่อว่ามีความปลอดภัย ดังนั้น จึงมีความน่าสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ และความเป็นพิษน้อยที่สุด รวมถึงความสามารถในการผลิตจากขยะเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรม แต่สารตัวนี้ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกัน เพราะผลิตจากเชื้อซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) ซึ่งเป็นแบคทีเรียก่อโรคที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

นักวิจัยพบว่า หากต้องการได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากโมเลกุลแรมโนลิปิด จำเป็นต้องขยายพันธุ์แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคเหล่านี้ในปริมาณมาก ดังนั้น งานด้านอุตสาหกรรมจึงมองหาทางเลือกอื่น เพราะโมเลกุลที่ผลิตโดยแบคทีเรียเหล่านี้มักจะผสมกับสารประกอบอื่น ๆ อีกทั้งปัจจัยความรุนแรง ทำให้ใช้ยากขึ้น แต่ก็ไม่เกินความสามารถของทีมวิจัยนานาชาตินำโดยผู้เชี่ยวชาญสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (Institute national de la recherche Scientifique-INRS) ในประเทศแคนาดา ที่รายงานการค้นพบโมเลกุลใหม่ที่มีศักยภาพในการปฏิวัติตลาดสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ โดยระบุค้นพบโมเลกุลที่คล้ายกับแรมโนลิปิด แต่ผลิตจาก Pantoea ananatis ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ไม่ก่อให้เกิดโรค ทีมวิจัยสามารถสังเคราะห์โมเลกุลเหล่านี้ทางเคมี และเรียกชื่อว่า ananatosides ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะผลิตในปริมาณที่มากขึ้น