28 พฤษภาคม 2563 ชาวสวนส้มเมืองแพร่น้ำตาริน ฝนแล้งเริ่มยืนต้นตายซาก

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/regional/776891

ฝนไม่ตกติดต่อกันหลายเดือนชาวเกษตรกรผู้ปลูกสวนส้มเริ่มเดือดร้อนอย่างหนัก เพราะต้นส้มเขียวหวานเริ่มยืนต้นตายหากปล่อยไว้คงเสียหายหลายพันไร่ เพราะขาดน้ำ แหล่งน้ำในหมู่บ้านทั้ง ๔ แห่ง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแห้งสนิท ความแห้งแล้งทำลายพืชผลการเกษตร ต้นส้มเขียวหวานยืนต้นตาย เพราะขาดน้ำขอให้ทางราชการเข้าช่วย แต่ได้รับคำตอบว่างบไม่มี เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวใช้น้ำเพื่อการเกษตรจากแหล่งน้ำที่ทางราชการไปพัฒนาให้ เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยสนาน สระน้ำขนาดใหญ่ของกรมพัฒนาที่ดิน สร้างในพื้นที่หมู่ ๕ ปีนี้เป็นปีแรกในรอบหลายสิบปี ที่น้ำในแหล่งน้ำเหล่านี้แห้งขอดจนส่งผลกระทบอย่างรุนแรง

นายบุญธรรม  สืบทอง อายุ ๖๔ ปี หมอดินตำบลทุ่งแล้งกล่าวว่า ชาวบ้านทราบดีถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่ทำให้เกิดภัยแล้ง แต่ชุมชนมองเห็นทางแก้ไขโดยการขอทางราชการหลายหน่วยงานช่วยขุดลอกแหล่งน้ำที่มีอยู่ทั้ง ๔ แห่งในตำบล  แต่กลับได้รับคำตอบว่าไม่มีงบประมาณ แผนขุดลอกอ่างห้วยสนาน ทางราชการชี้แจงว่าอยู่ในเขตป่าสงวนขุดลอกไม่ได้ แนวทางแก้ไขที่ชาวบ้านเสนอเป็นแนวทางแก้ในปีต่อๆ ไปแบบยั่งยืน แต่ก็ได้รับการปฏิเสธ เบื้องต้นกลุ่มชาวบ้านพยายามใช้เงินทุนของตนเองแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยการรวบรวมเงินกันมาจ้างรถแบคโฮเพื่อขุดหาน้ำในแหล่งน้ำที่มีอยู่ซึ่งก็ได้น้ำบ้าง แต่ต้องลำเลียงน้ำผ่านท่อพีวีซีในระยะทางไกลเสียเงินค่าสูบน้ำ และคาดว่าใช้ได้ไม่ถึงต้นเดือน มิ.ย. ก็คงจะหมด สำหรับต้นส้มที่ยืนต้นตายเกษตรกรก็ต้องเริ่มต้นใหม่ปลูกใหม่ต้องใช้เวลานานกว่า ๕  ปี กว่าจะมีรายได้

ด้านนายศีรโรจน์ หาป้อง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ กล่าวว่า ตนทราบปัญหาของเกษตรกร รับทราบการร้องเรียนมาโดยตลอด และพยายามเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วย ในปีนี้แล้งหนักแต่ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างจริงจัง ในฐานะผู้ใหญ่บ้านก็จะนำเสนอไปยังนายอำเภอลองให้รับทราบสถานการณ์ต่อไป