28 พฤศจิกายน 2565 ชาวปะทิว 4 ตำบลรวมตัว ค้านร่างประกาศคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่

ที่มา : https://www.matichon.co.th/region/news_3696868

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ท่าเทียบเรือคลองบางสน (ร้านเบียดแคม
เรือเดิม) ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้เชิญตัวแทนชาวประมงและชาวบ้านในพื้นที่ 4 ตำบลของ อ.ปะทิว ประกอบด้วย ต.ปากคลอง ต.ชุมโค ต.บางสน และ ต.สะพลี
เข้าร่วมประชุม รับฟังปัญหา และแสดงความคิดเห็นกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศ
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับกำหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอำเภอปะทิวในบริเวณชายฝั่งพื้นที่ 4 ตำบล ประกอบด้วย ต.ปากคลอง ต.ชุมโค ต.บางสน และ ต.สะพลี ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ในระยาว

  ทั้งนี้ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ ดังกล่าวเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2552 และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ก็มีข่าวว่า ครม.มีมติให้ความเห็นชอบร่างประกาศฉบับนี้ ซึ่งก่อนหน้านั้นในปี 2554-2555 ได้มีการประชุมในเรื่องนี้ที่ที่ว่าการ อ.ปะทิว ส่วนจังหวัดชุมพรได้มีคำสั่งตั้งคณะทำงานเรื่องนี้ในปี 2553 ด้วย แต่กลับสร้างความ
ไม่สบายใจให้ประชาชนในพื้นที่ 4 ตำบลของ อ.ปะทิว เป็นอย่างมากที่เกรงว่าจะได้รับผลกระทบในเรื่องการ
ทำมาหากินจากประกาศกระทรวงดังกล่าว