28 พฤศจิกายน 2564 จีนจะคุมการปล่อยก๊าซมีเทน

ที่มา : https://www.naewna.com/lady/618605

กระทรวงสิ่งแวดล้อมของจีนเผยว่า รัฐบาลกำลังเข้าไปตรวจสอบดูการปล่อยก๊าซมีเทนในอุตสาหกรรมสำคัญ เช่น เหมืองถ่านหิน เกษตรกรรมและปิโตรเลียม และจะตีพิมพ์เผยแพร่แผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซมีเทนทั่วประเทศ และวางกฎเกณฑ์ของแผนปฏิบัติการด้านก๊าซมีเทน เป็นงานสำคัญของจีนในการรองรับยุทธศาสตร์แก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นมาตรการสำคัญในการริเริ่มดำเนินการตามแถลงการณ์ร่วมของจีนและสหรัฐ

ก๊าซมีเทนจะถูกปล่อยออกมาในระหว่างการผลิตพลังงาน การเลี้ยงปศุสัตว์และการย่อยสลายของของขยะอินทรีย์หรือขยะชีวภาพที่มีการฝังกลบ แม้ว่าจะมีอายุสั้นกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศแต่มีศักยภาพมากกว่าถึงร้อยละ 80 ในการทำให้อุณหภูมิโลกอุ่นขึ้น ในปี 2014 จีนปล่อยก๊าซมีเทน 55.29 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 10.4 ของก๊าซที่ทำให้เกิดปัญหาเรือนกระจกในจีน ภาคธุรกิจพลังงานปล่อยก๊าซมีเทนร้อยละ 45 ส่วนภาคเกษตรกรรมร้อยละ 40

จีนและสหรัฐฯ สองประเทศที่มีการปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกมากที่สุดในโลกได้เปิดเผยข้อตกลงระหว่างสองประเทศเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ที่จะเพิ่มความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึงการลดการปล่อยก๊าซมีเทนด้วย