28 พฤศจิกายน 2562 สำเร็จ! “ไทย” ได้รับเสียงโหวตเป็นกรรมการมรดกโลก

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/286519

คณะผู้แทนไทย ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ในคณะกรรมการมรดกโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แทนตำแหน่งที่ว่างลง เตรียมผลักดัน “กลุ่มป่าแก่งกระจาน-ภูพระบาท” ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัคราชฑูตไทยประจำกรุงปารีส ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 22 ที่ยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีวาระสำคัญคือการโหวตคัดเลือกคณะกรรมการมรดกโลก แทนตำแหน่งที่ว่างลง 9 ตำแหน่ง

ในครั้งนี้ ประเทศไทยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านวัฒนธรรมลงสมัคร ในโควต้าของประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็น 1 ใน 9 ตำแหน่งที่ว่างลง โดยที่ประชุมมีตัวแทนผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ของอนุสัญญาคณะกรรมการมรดกโลกจาก 193 ประเทศ มีการลงคะแนนแบบไม่เปิดเผยโดยการหย่อนบัตร ผลปรากฎว่า ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นกรรมการมรดกโลก ด้วยคะแนนเสียงสูงสุด 156 คะแนน

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการอนุสัญญามรดกโลกประเทศไทย กล่าวว่า นับเป็นความสำเร็จที่สามารถผลักดันให้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็น 1 ในคณะกรรมการมรดกโลก ซึ่งจะทำให้ไทยมีบทบาทมากขึ้น และเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆ กับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

โดยหลังจากนี้จะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการทำหน้าที่กรรมการมรดกโลกในเดือน พ.ค.2563 ที่ประเทศฝรั่งเศสอีกครั้ง รวมถึงการประชุมเพื่อประกาศการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในเดือน มิ.ย.2563 ที่ประเทศจีน ซึ่งประเทศไทยต้องเตรียมการเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี เข้าสู่การพิจารณาด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 43 มีมติรับรองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยที่บรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น 2 แหล่งได้แก่ เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ และกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ และปราสาทปลายบัด จ.บุรีรัมย์