28 ตุลาคม 2564 เล็งเคลื่อนย้ายเจ้าแคระเบอร์ 1 ช้างเขาใหญ่ออกนอกพื้นที่

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/309103

นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า สภาผู้แทนราษฎร กลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว ปากช่อง และตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าออกนอกพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นพืชผลทางการเกษตร และทรัพย์สินของชาวบ้าน ช้างป่าขาประจำที่ชอบออกนอกพื้นที่ชื่อ เจ้าแคระ มีช้างบางตัวออกมาอยู่อาศัยแบบถาวรไม่กลับเข้าพื้นที่ป่า และในเวลากลางคืนจะออกมาหากินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน ส่วนตอนกลางกลางวันจะอาศัยพื้นที่หย่อมป่านอกเขตอุทยานเขาใหญ่ ขณะนี้ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่า ตามแนวทางนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งระยะสั้น สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังผลักดันช้างป่าให้กลับเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ส่วนระยะกลาง อาจจะสร้างรั้วแบบถาวร และรั้วธรรมชาติ ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันช้างป่าออกนอกพื้นที่ และระยะยาว จะปรับปรุงแหล่งอาหารของช้างป่า ในพื้นที่ใจกลางอุทยานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ พบว่าช่วง 2 ปีเจ้าแคระออกจากเขตเขาใหญ่มาหากินแถว ต.หมู สี อ.ปากช่องจ.นครราชสีมา และตอนกลางวันจะแอบชายขอบป่า และหย่อมป่า ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พยายามผลักดันให้กลับเข้าป่าก็ยังออกมาเรื่อย ๆ ดังนั้นจะต้องเคลื่อนย้ายและเอาเข้าไปในป่าลึกของเขาใหญ่ โดยจะทำแผนทั้งเรื่องกำลังคน ทีมแพทย์ และรถที่ขนเจ้าแคระเข้าพื้นที่อย่างรอบคอบ แต่จะต้องดำเนินการเร็ว ๆ นี้