28 ตุลาคม 2564 นายกรัฐมนตรีร่วมการประชุม COP26 วราวุธเผยท่าทีไทยมุ่งลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ที่มา:

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000106597

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ประกาศท่าทีของประเทศไทย ก่อนเดินทางเข้าร่วมการประชุม COP26 หรือการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 31 ต.ค.-12 พ.ย. 2564 ที่ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร นายวราวุธ ศิลปอาชา เปิดเผยว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี เมื่อได้รับแจ้งว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี จะร่วมเดินทางไปแสดงท่าทีของประเทศไทยในเวทีประชุม COP26 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสำคัญ และมองเป็นวาระสำคัญของชาติ ปัญหาภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รัฐบาลไทยมีเจตนารมณ์ในการให้ความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกมาตั้งแต่ นายกรัฐมนตรีลงนามในความตกลงปารีส โดยมีเป้าหมายที่จะลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลงอย่างน้อยร้อยละ 20 ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) การประชุม COP26 ในปีนี้มีเป้าหมายที่ท้าทายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของโลก (Global net zero GHG emission) ภายในกลางศตวรรษนี้ สำหรับประเทศไทย ในครั้งนี้เราก็จะแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกครั้ง ภายใต้หลักการความเป็นธรรม และคำนึงถึงขีดความสามารถ และสถานการณ์ของประเทศที่แตกต่างกัน และนำข้อตัดสินใจร่วมกันมาดำเนินการภายในประเทศ ประเทศไทยจะประกาศ และจัดส่งยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ (LT-LEDS) ซึ่ง ทส.จัดทำร่วมกับกระทรวงพลังงาน คมนาคม อุตสาหกรรม และเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงประกาศจะมุ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด ในปี ค.ศ. 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero GHG emission) โดยเร็วที่สุดภายในครึ่งหลังของศตวรรษนี้ รวมถึงเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2065 รมว.ทส.กล่าวว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรก ๆ ของโลก และเป็น 1 ใน 3 ประเทศในอาเซียน คือ ไทย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ที่มีกรอบแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวไปนำเสนอ ก่อนปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ.2563) เป็นเฟสแรก ประเทศไทยมีเป้าลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 7-20 แต่ในความเป็นจริง มาถึงปี ค.ศ. 2019 (พ.ศ.2562) เราลดได้ร้อยละ 17 มาตอนนี้เข้าสุ่เฟสสอง เป้าหมายระหว่างปี ค.ศ. 2020-2030 คือลดให้ได้ร้อยละ 20-30 ดังนั้นตามข้อสังเกตที่ว่า เราจะไปประกาศมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2065 จะล่าช้ากว่านานาประเทศหรือไม่ ในความเป็นจริงอาจจะเร็วกว่านั้น เพราะยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่จะขับเคลื่อนให้เร็วขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการดูดซับลดก๊าซเรือนกระจก เราจะเน้นย้ำท่าทีที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน ทั้งด้านการลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวอย่างสมดุลโดยการกำหนดเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาอย่างบูรณาการ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน การขจัดความยากจน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และสอดคล้องกับหลักการความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างตามขีดความสามารถ รมว.ทส. กล่าวอีกว่า ตอนนี้ ทส. ได้เสนอ ร่างพ.ร.บ.ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกา และจะนำเข้าสู่ ครม. ในขั้นต่อไป ก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการปัญหาก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุเป้าหมายตามแผน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content