28 ตุลาคม 2563 ไซยาโนแบคทีเรีย ซุปเปอร์ฮีโร่ตัวน้อย

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/society/1962864

ประชากรโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนท้าทายมาตรฐานการครองชีพและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มาจากมนุษย์ มลพิษในมหาสมุทร พื้นที่เพาะปลูกลดลง เชื้อเพลิงฟอสซิลร่อยหรอ ทำให้กระทรวงการศึกษาและการวิจัยแห่งประเทศเยอรมนีกำหนดให้ปี ค.ศ. 2020/21 เป็นปีวิทยาศาสตร์กับหัวข้อ “เศรษฐกิจชีวภาพ” (Bioeconomy) จุดประสงค์เพื่อตอบสนองความท้าทายเหล่านั้น นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคนิคเดรสเดินเผยว่า จะมุ่งเน้นไปที่ซุปเปอร์ฮีโร่ตัวน้อยเก่าแก่ที่สุดบางตัว อย่างไซยาโนแบคทีเรีย (Cyanobacteria) ซึ่งมีราว ๒,๐๐๐ ชนิด และหลายชนิดยังไม่ถูกวิจัยอย่างถ่องแท้ ทีมหวังว่าไซยาโนแบคทีเรียที่ผิดปกติจะมีผลต่อนวัตกรรมทางเศรษฐกิจชีวภาพ เพราะจุลินทรีย์จะสร้างโมเลกุลที่มีคุณค่าและมีศักยภาพใช้งานหลายอย่าง สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าจุลินทรีย์ที่ผิดปกติมักจะผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใหม่ๆ ฉะนั้นการค้นพบโมเลกุลที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพใหม่ๆ จึงจำเป็นยิ่ง ทีมวิจัยจะทำนายศักยภาพของสาร ประกอบธรรมชาติโดยจัดลำดับข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมด และวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพในภายหลัง จากนั้นแปลผลลัพธ์เป็นโมเลกุลใหม่ตามเป้าหมายด้วยวิธีทางชีววิทยาสังเคราะห์และเทคโนโลยีชีวภาพอันทันสมัย ขั้นตอนสุดท้ายจะมุ่งที่การผลิตและกำหนดลักษณะเฉพาะของสารประกอบธรรมชาติเหล่านี้ และประยุกต์ใช้เอนไซม์ที่ผลิตสารประกอบเหล่านี้ให้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพสำหรับการพัฒนากระบวนการทางเคมีที่ยั่งยืน