28 กุมภาพันธ์ 2565 ยะลาอ่วม ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำน้ำท่วมแล้ว 4 อำเภอ

ที่มา;

https://news.ch7.com/detail/553162

ฝนตกหนัก กิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ใน จ.ยะลา มีพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม และวาตภัยจำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.รามัน 16 ตำบล 75 หมู่บ้าน อ.ยะหา 4 ตำบล 9 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 20 หลัง อ.เมืองยะลา 13 ตำบล 3 หมู่บ้าน และ อ.กรงปินัง 3 ตำบล 12 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมด 2,804 ครัวเรือน 11,044 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องสัญจรด้วยการใช้เรือ เนื่องจากน้ำท่วมสูง ขณะที่หน่วยงานทางราชการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยการสนับสนุนข้าวสาร อาหารแห้ง เรือท้องแบน เรือพลาสติก และเครื่องสูบน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทศบาลตำบลท่าสาป อ.เมืองยะลา ออกประกาศเตือนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำปัตตานีเตรียมอพยพ และรับมือกับมวลน้ำที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีก พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำ ให้รีบขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ที่สูง และระมัดระวังปลั๊กไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงเฝ้าติดตามข่าวสารจากทางเทศบาลนครยะลาอย่างใกล้ชิด