28 กุมภาพันธ์ 2565 ขุดพบสุสานยุคโรมันโบราณในทางตอนเหนือของฉนวนกาซา

ที่มา: https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2327191

เมื่อเดือนที่แล้ว กลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชาวปาเลสไตน์ที่ปกครองเหนือดินแดนฉนวนกาซาเปิดโบสถ์ยุคไบแซนไทน์ สมัยศตวรรษที่ 5 ที่ได้รับการบูรณะใหม่อีกครั้งในฉนวนกาซา หลังมีความพยายามในการฟื้นฟูมานานหลายปี ล่าสุดขุดพบสุสานโรมันอายุ 2,000 ปีใกล้กับเมืองเบลาฮิยา ทางตอนเหนือของฉนวนกาซา สุสานโรมันที่พบครั้งนี้มี 31 แห่ง ปรากฏขึ้นในการขุดพื้นที่ก่อสร้างในเมืองทางตอนเหนือของฉนวนกาซา งานก่อสร้างจึงชะงักลง และต้องเรียกผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงโบราณวัตถุและการท่องเที่ยวของฉนวนกาซาไปตรวจสอบเพื่อแยกแยะ และจัดรายการเกี่ยวกับสุสานรวมถึงสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงระบุว่าสุสานเหล่านี้มีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่ 1 และเชื่อว่า เป็นส่วนหนึ่งของสุสานที่เชื่อมโยงกับถิ่นที่อยู่ของชาวโรมัน ที่อยู่ใกล้เคียงในเมืองบาลาคิยา การค้นพบครั้งนี้นับเป็นครั้งล่าสุดในฉนวนกาซา ซึ่งที่ผ่านมาการท่องเที่ยวไปยังแหล่งโบราณคดีถูกจำกัดนับตั้งแต่กลุ่มฮามาสเข้ายึดพื้นที่แถบนี้เมื่อปี พ.ศ. 2550