28 กุมภาพันธ์ 2564 โรงสูบน้ำงดส่งน้ำให้เกษตรกร หลังน้ำลดอย่างรวดเร็ว

ที่มา : https://www.nationtv.tv/main/content/378817056?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region

ปริมาณน้ำภายในฝายเก็บน้ำบ้านส้ม หมู่ที่ 2 ต. ดอนชมพู อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา ซึ่งรับน้ำมาจากลำน้ำ ลำเชียงไกร ใน อ. โนนไทย พบว่ามีปริมาณน้ำแห้งลงอย่างรวดเร็ว โดยระดับน้ำมีปริมาณต่ำกว่าฝายน้ำล้น ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำไม่สามารถสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า เพื่อส่งน้ำไปให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ เนื่องจากปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในฝายเก็บน้ำบ้านส้ม มีปริมาณน้อยมาก ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกักเก็บน้ำที่เหลืออยู่ ไว้ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ในพื้นที่ จำนวน 2 หมู่บ้าน 300 หลังคาเรือน ได้ใช้อุปโภค บริโภค ในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้

นายสุนันท์ บุญทอง ชาวบ้านในตำบลดอนชมพู บอกว่า ปีนี้นับว่า เป็นปีที่ภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา อีกทั้งในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา พื้นที่ อ. โนนสูง มีปริมาณน้ำฝนตกลงมาน้อยมาก จึงทำให้ปริมาณน้ำ ภายในแหล่งเก็บกักน้ำต่างๆ ในพื้นที่ ลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ งดปลูกข้าวนาปรัง เพื่อเตรียมเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภค บริโภค ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง