28 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดภาพ “คลองเวนิส” น้ำลงผิดปกติจนเห็นโคลนตม

ที่มา : https://www.tnnthailand.com/news/world/72772

เกิดปรากฏการณ์ ระดับน้ำลดลงผิดปกติ ส่งผลให้ลำคลองต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเวนิส กลายเป็นคลองที่ตื้นเขิน เรือแจวและเรือเล็กหลายลำต้องจอดนิ่งอยู่ตามลำคลองที่ตื้นเขิน ไม่สามารถแล่นได้ตามปกติ เนื่องจากระดับน้ำมีความสูงแค่ 48 เซนติเมตร ระดับน้ำที่แห้งขอดในคลอง ยังทำให้ภูมิทัศน์ที่สวยงามของเมืองเวนิสเปลี่ยนไปอีกด้วย

ปัจจุบัน เวนิส เริ่มเผชิญกับความไม่สมดุลระหว่างน้ำขึ้นกับน้ำลง นอกจากนี้ ยังเกิดปัญหาน้ำท่วม ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเมืองเวนิส และทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วม มักสร้างความเสียหายให้แก่ปราสาทยุคกลาง กับยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา หรือเรอเนสซองส์ (Renaissance)

ขณะที่นักวิชาการระบุว่า น้ำท่วมเมืองเวนิสของอิตาลี มีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ผสมผสานกัน ตั้งแต่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ไปจนถึงระดับน้ำทะเลสูงขึ้น รวมถึงน้ำขึ้น-ลงผิดปกติ และแผ่นดินทรุดตัว ส่งผลให้เมืองเวนิสเผชิญน้ำท่วมบ่อยครั้ง