28 กุมภาพันธ์ 2564 ชาวบ้านตำบลแม่กิ๊ ร่วม จนท.รัฐ ร่วมแรงร่วมใจ ทำแนวป้องกันไฟป่า ชายแดนเมียนมา

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/223661

ชาวบ้าน ต. แม่กิ๊ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน พร้อมผู้นำตำบลแม่กิ๊ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ดอยเวียงหล้า และ เจ้าหน้าที่ นพค.ที่ 36 ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟประจำปี 2564 เพื่อป้องกันไฟจากประเทศเพื่อนบ้าน ลุกลามเข้ามาในไทย ระยะความแนวกันไฟ 5 กิโลเมตร

สำหรับพื้นที่ ต. แม่กิ๊ อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ที่ติดกับแนวชายแดนไทย – เมียนมา ในแต่ละปี ในหมู่บ้านสามารถควบคุมการลักลอบเผาป่า และเคยรับรางวัลดีเด่นจากภาครัฐมาแล้ว แต่ยังคงประสบกับปัญหาไฟป่าที่ลุกลามจากเมียนมา เข้ามาในไทย จึงได้มีการทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่า โดยจะมีการออกไปตรวจสอบแนวกันไฟดังกล่าว เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าสามารถลุกลามเข้ามาได้