28 กุมภาพันธ์ 2563 สระน้ำหนองตะเคียน สระโบราณหลายร้อยปีแห้งขอด

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_609726/

ปริมาณน้ำภายในสระน้ำหนองตะเคียน บ้านตะเคียนงาม หมู่ 19 ต. โบสถ์ อ. พิมาย จ. นครราชสีมา ซึ่งเป็นสระน้ำโบราณของชุมชน พื้นที่กว่า 30 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปาหล่อเลี้ยงชาวบ้าน ขณะนี้น้ำแห้งขอดจนหมด นางบัวลอย รักษาไพร อายุ 60 ปี ชาวบ้านตะเคียนงามบอกว่า สระน้ำหนองตะเคียนแห่งนี้ เป็นสระน้ำเก่าแก่โบราณมีอายุหลายร้อยปี ปกติจะมีปริมาณน้ำเต็มสระไม่เคยแห้งเลย ใช้หล่อเลี้ยงชาวบ้านหลายหมู่บ้านใน ต. โบสถ์ อ. พิมาย แต่หลังจากไม่มีฝนตกติดต่อกันในปีนี้ ทำให้แหล่งน้ำต่างๆ ใน ต. โบสถ์ แห้งขอด ชาวบ้านในหมู่บ้านอื่นจึงเข้ามาขอสูบน้ำในสระน้ำหนองตะเคียนไปใช้สอย ทำให้สระน้ำแห้งขอดจนหมด แล้งหนักสุดในรอบ 60 ปี จำเป็นต้องสูบน้ำจากลำน้ำมาศในพื้นที่ใกล้เคียง ขึ้นมาผลิตน้ำประปาให้ใช้อุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน