28 กุมภาพันธ์ 2563 น้ำมันเกลื่อนหาดยาวถึง 25 กม. ประมงจี้หาผู้รับผิดชอบ

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_609687/

ผู้นำชุมชนประมงพื้นบ้าน และผู้นำกลุ่มอนุรักษ์ธนาคารปูม้า ใน ต. เกาะเพชร ต. หน้าสตน อ. หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช กังวลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล หลังจากตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาคลื่นลมรุนแรงได้ซัดเอาก้อนน้ำมันหรือที่เรียกว่า ทาร์บอล รวมทั้งคราบน้ำมันเข้ามาเกยหาด อย่างต่อเนื่องสร้างความเสียหายให้แก่ชายหาดอย่างรุนแรง โดยที่ไม่มีหน่วยงานใดแสดงความรับผิดชอบ และระบุถึงที่มาของน้ำมันปริมาณมหาศาลตลอดแนวชายฝั่งของ อ. หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช และได้รับการยืนยันว่าน้ำมันลักษณะนี้ยังเกยหาดไปจนถึง อ. ระโนด และ อ. สทิงพระ จ. สงขลา นายอาหมัด จรเมือง ประธานธนาคารปูม้าบ้านหนองมนต์ และผู้นำประมงพื้นบ้าน ต. เกาะเพชร อ. หัวไทร ได้ร่วมหารือกับกลุ่มประมงพื้นบ้านอนุรักษ์หน้าศาลเหนือ ประธานธนาคารปูม้าทะเลหลวงสาม  และสมาชิกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านกว่า 10 คนพยายามหาทางแก้ไขปัญหาให้แก่ประมงพื้นบ้านไม่มั่นใจว่า ปรากฏการณ์นี้เกิดจากกิจกรรมแท่นเจาะ หรือการขนส่งตลอดแนวชายหาดของ อ. หัวไทรรวม 25 กิโลเมตรเต็มไปด้วยน้ำมันตลอด 2 สัปดาห์ ขณะเดียวกันผู้สันทัดกรณีได้ให้ข้อมูลชาวประมงว่า น้ำมันจำนวนมากที่เกิดขึ้นมาจากการขุดเจาะน้ำมัน ขณะเดียวกันชาวประมงพื้นบ้านในฐานะเครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากได้ให้ความช่วยเหลือเต่ากระ น้ำหนักประมาณ 10 กิโลกรัมเปื้อนคราบน้ำมันมาเกยหาดที่บริเวณ ต. เกาะเพชร โดยชาวบ้านได้ทำความสะอาดกระดองเต่าแล้วนำมาอนุบาลไว้ที่ธนาคารปู ต. เกาะเพชร แล้วแจ้งประสานไปยังศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จ. ชุมพร เพื่อมารับไปฟื้นฟูสุขภาพตามขั้นตอน