28 กันยายน 2564 ประเทศจีนส่งมอบโบราณวัตถุ และงานศิลปะจากประเทศสหรัฐอเมริกาให้พิพิธภัณฑ์ทิเบต

ที่มา:

https://mgronline.com/china/detail/9640000095762

ชมภาพโบราณวัตถุที่สำนักบริหารมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีน (NCHA) ส่งมอบแก่พิพิธภัณฑ์ทิเบตในนครลาซา เมืองเอกของเขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน โดยวัตถุล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในโบราณวัตถุและงานศิลปะ ซึ่งถูกกู้คืนมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 12 รายการ