28 กันยายน 2564 ตรวจ DNA ไม้ของกลาง 12 คดีเทียบตอประดู่จากป่า

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/308201

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่า มอบหมายให้ชุดพญาเสือ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจพิสูจน์ไม้ประดู่ของกลาง เพื่อให้ใด้ข้อเท็จจริงสำหรับเป็นพยานหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมแก่ผู้กระทำผิด โดยมอบหมายให้สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ตรวจลักษณะทางกายภาพ และตรวจรหัสพันธุกรรม (DNA) ของไม้ประดู่ของกลางในคดี ที่เจ้าที่ตรวจยึดได้ก่อนหน้านี้ การเก็บตัวอย่างไม้ของกลาง ซึ่งมีทั้งไม้ประดู่ และไม้แดง ทั้ง 71 ตัวอย่างจากคดีต่าง ๆ จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับรหัสพันธุกรรม (DNA) ตอไม้ประดู่ ไม้แดงจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่านันทบุรี จ.เชียงใหม่ โดยส่งตรวจรหัสพันธุกรรม (DNA) ที่ห้องปฎิบัติการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช