28 กันยายน 2563 ป้องกันไฟป่าด้วยเทคโนโลยี

ที่มา:

ปัจจุบันมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ระบุ มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีจำนวนมาก ช่วยป้องกันและรับมือกับไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IoT (Internet of Things) และเซ็นเซอร์ไร้สาย ช่วยวัดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิบรรยากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และระดับคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยให้ตรวจจับและเตือนภัยในระยะต้นได้

Wilmar (วิลมาร์) เทคโนโลยีการตรวจจับระยะไกล ตรวจสอบการปฏิบัติในพื้นที่ และระบุจุดที่เกิดไฟไหม้ รวมถึงให้แผนที่เพื่อรวมไว้ในแพลตฟอร์ม GFW ซึ่งใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุไฟป่า มีความแม่นยำถึง ๑ ตารางกิโลเมตร

โดรน เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ดับเพลิง และยังช่วยให้นักผจญเพลิงมองเห็นพื้นที่ได้จากมุมสูง และได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทำได้รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเฮลิคอปเตอร์

Machine – learning และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ใช้กับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อระบุภัยคุกคามสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดไฟป่า เป็นเครื่องมือเฝ้าระวัง ซึ่งใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และ AI หาและวิเคราะห์ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย เพื่อรับข้อมูลเชิงลึก เพื่อจัดการเหตุฉุกเฉินจากหมอกควัน

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ประกอบไปด้วยเครื่องมือตรวจสอบ เช่น Global Forest Watch Fire ESRI ArcGIS GIS Software Suite ภาพถ่ายดาวเทียม PlanetScope ความละเอียดสูง และข้อมูลอัคคีภัยสำหรับระบบจัดการทรัพยากร (FIRMS) ของนาซา (NASA) เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ตรวจพบจุดความร้อนได้อย่างรวดเร็ว หากมีใครจุดไฟเพื่อกำจัดต้นไม้

https://www.thairath.co.th/news/local/1938880