28 กรกฎาคม 2564 ทส.เตรียมบันทึกสถิติ ไม้กลายเป็นหิน จ.ตาก ยาวที่สุดในโลก ทำลายสถิติจีน

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2853049

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่าขณะนี้ ทส. อยู่ระหว่างเตรียมการขอบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินยาวที่สุดในโลก ใน Guinness World Record หลังจากที่ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจสอบไม้กลายเป็นหินที่พบในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย จังหวัดตาก แล้วว่า มีความยาวมากกว่าที่มีการบันทึกอยู่ในปัจจุบัน

อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย จังหวัดตาก มีการค้นพบไม้กลายเป็นหินหลายต้น โดยต้นที่ 1 ที่ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2546 หรือเมื่อ 18 ปีที่แล้ว มีความยาวมากที่สุด คือ ยาว 72.22 เมตร หรือเทียบเท่ากับความสูงของตึก 20 ชั้น มีอายุไม่ต่ำกว่า 120,000 ปี และจากการตรวจสอบพบว่า เป็น ต้นทองบึ้ง ซึ่งไม่มีถิ่นกำเนิดในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน แต่จะพบมากในพื้นที่ป่าดิบชื้นทางภาคใต้ของประเทศไทย และบริเวณคาบสมุทรมาลายู จากการค้นพบดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งธรณีวิทยาที่สำคัญ มีซากดึกดำบรรพ์ที่สามารถเป็นแหล่งศึกษาวิวัฒนาการของโลก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงกว่า 120,000 ปีที่ผ่านมาได้ ทั้งยังแสดงให้เห็นว่า ในอดีตพื้นที่จังหวัดตากแห่งนี้ ได้เคยมีสภาพเป็นป่าดึกดำบรรพ์มาก่อน

กรมทรัพยากรธรณี จึงได้ประสานงานกับสำนักงานของ Guinness World Record ยื่นเอกสารขอบันทึกสถิติโลกใหม่ เพื่อบันทึกสถิติโลกไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างเตรียมการยื่นข้อเสนอรับรองสถิติโลกอย่างเป็นทางการต่อไป”