28 กรกฎาคม 2563 ฝนมาฟ้าถล่มกรุง! กทม. พร้อมแค่ไหนกับ “น้ำท่วมรอระบาย”

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/172696

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) โดย ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการ กอนช. กล่าวว่า ถ้าถามว่าปีนี้จะเกิดน้ำท่วมหนักใน กทม. หรือไม่ คงตอบได้ว่า “เป็นไปได้ยาก” เพราะ 1.จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาชี้ว่าแนวโน้มปริมาณฝนปีนี้จะน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 2.ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศขณะนี้มีอยู่ประมาณ 35,000 ล้าน ลบ.ม. หรือ 40% ของปริมาณเก็บกักจึงรับน้ำได้อีกมาก และ 3.ประสบการณ์จากน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

“แต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสเกิดน้ำท่วมเลย” ดร.สมเกียรติ ย้ำก่อนขยายความว่า เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ กทม. ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและอยู่ท้ายน้ำ ต้องรับน้ำจาก 3 ทิศทาง คือ 1.น้ำเหนือที่หลากลงมา 2.น้ำฝนที่ตกลงมา และ 3.น้ำทะเลที่หนุนขึ้นมา รวมทั้งอาจเกิดปัจจัยอื่นแทรก เช่น การเกิด “พายุจร”

ดร.สมเกียรติ กล่าวต่อว่า “การระบายน้ำ” ถือเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใน กทม. โดยภาพใหญ่ของการบริหารจัดการต้องทำใให้เกิดความสัมพันธ์กันตั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เช่น การจัดทำเกณฑ์การระบายน้ำของแต่ละเขื่อน การคาดการณ์ฝน การจัดการจราจรทางน้ำ การเตรียมทุ่งรับน้ำเพื่อชะลอน้ำหลาก รวมถึงการพัฒนาทางผันน้ำอ้อมเมือง การบริหารประตูระบายน้ำและการจัดการคูคลองเพื่อเร่งระบายน้ำออกไปยังทิศทางต่างๆ ให้เร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด