27 เมษายน 2563 อ่างเก็บน้ำ จ. ระยอง ๕ แห่ง เหลือน้ำร้อยละ ๑๓ คาดใช้ได้ถึงสิ้น มิ.ย. ๖๓

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/291739

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งใน จ. ระยองว่า ขณะนี้ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว ๗ อำเภอ ๓๕ ตำบล ๑๖ ชุมชน ๒๔๙ หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๒,๗๐๐ ไร่ ยกเว้น อ. บ้านฉางที่ไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ขณะที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักของ จ. ระยองทั้ง ๕ แห่ง ได้แก่ ๑. อ่างเก็บน้ำดอกราย ๒. อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ๓. อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ซึ่งเป็นลุ่มน้ำคลองใหญ่ ๔. อ่างเก็บน้ำประแสร์ และ ๕. อ่างเก็บน้ำคลองระโอก ที่รับน้ำจากลุ่มน้ำประแสร์ขณะนี้มีปริมาณลดลง ทำให้ทางจังหวัดประชุมฝ่ายเกี่ยวข้องแก้ปัญหาและวางแผนจัดการน้ำกันทุกสัปดาห์

ทั้งนี้ แต่ละวัน จ. ระยองใช้น้ำรวมกว่าวันละ ๑.๔ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่มีปริมาณน้ำประมาณ ๗๘ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๓ ของความจุอ่าง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำคาดว่า จะยังพอมีใช้ไปถึงสิ้นเดือน มิ.ย. ๖๓ สภาพภาพอ่างเก็บน้ำคลองระโอก หรืออ่างเก็บน้ำเขาจุกใน ต. ทุ่งควายกิน อ. แกลง จ. ระยอง ๑ ใน ๕ อ่างเก็บน้ำหลักที่มีในจังหวัด เหลือน้ำในอ่างประมาณร้อยละ ๑๓ ในช่วงสถานการณ์ปกติอ่างแห่งนี้จะจ่ายน้ำให้พื้นที่ในเขตชลประทานได้ถึง ๗,๕๐๐ ไร่ เช่นเดียวกับอ่างเก็บน้ำดอกกราย และอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ใน อ. ปลวกแดงพบว่า น้ำแห้งขอดอยู่ก้นอ่างจนเห็นเศษซากไม้ผุดขึ้นเป็นตอ ซึ่งทั้ง ๒ อ่างมีน้ำเหลือประมาณร้อยละ ๑๓ ของความจุอ่างเก็บน้ำเช่นกัน