27 เมษายน 2563 พายุถล่ม ๓๕ จังหวัด ตาย ๓ บ้านพัง ๗ พันหลัง เร่งซ่อมแซม – จ่ายชดเชย

ที่มา: https://www.naewna.com/local/489062

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวว่า จากอิทธิพลความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ ประกอบกับประเทศไทย มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด จึงเกิดการประทะของมวลอากาศเย็นและอากาศร้อน ทำให้ในช่วงวันที่ ๒๒ เม.ย. – ปัจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ๓๕ จังหวัด สำหรับทั้ง ๓๕ จังหวัด ได้แก่ จ. เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ เลย อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี จันทบุรี ตราด นครนายก สระบุรี สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์ รวม ๑๑๗ อำเภอ ๒๕๙ ตำบล ๗๖๕ หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย ๖,๙๗๔ หลัง มีผู้เสียชีวิต ๓ ราย (มุกดาหาร ๑ ราย และนครราชสีมา ๒ ราย) และมีผู้บาดเจ็บอีก ๒ ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

“กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม” อธิบดี ปภ.กล่าวต่อว่า จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า ในระยะนี้พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ยังคงต้องเฝ้าระวังภาวะฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และลูกเห็บตก ส่วนภาคใต้บริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นลมแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ จึงประสานจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพื้นที่เสี่ยงภัย จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด อีกทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที ตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามพยากรณ์อากาศ และปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด โดยอยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาในช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง สำหรับพื้นที่เสี่ยงคลื่นลมแรง ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง

น.อ. สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่า ช่วงสัปดาห์นี้พายุฤดูร้อนจะอ่อนกำลังลง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงเคลื่อนเข้าปกคลุมทะเลจีนใต้ ทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ช่วงวันที่ ๒๘ เม.ย. – ๒ พ.ค. บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีอากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๒๐ – ๔๐ ของบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด ๒๒ – ๒๗ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๖ – ๔๐ องศาเซลเซียส ขณะที่กรุงเทพมหานคร มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๑๐ – ๓๐ ของพื้นที่ ส่วนภาคใต้ (ฝั่งอ่าวไทย) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๓๐ – ๔๐ ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด ๒๓ – ๒๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๓ – ๓๖ องศาเซลเซียส และภาคใต้ (ฝั่งอันดามัน) ฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๔๐ – ๖๐ ของพื้นที่ ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด ๒๓ – ๒๗ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๒  – ๓๖ องศาเซลเซียส “หลังจากพายุฤดูร้อนอ่อนกำลังลง ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไป แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง โดยสภาพอากาศจะร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องจนถึงช่วงกลางเดือน พ.ค. หรืออาจจะเร็วกว่านั้น ประเทศไทยก็จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบวันเวลาที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม แม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ประเทศไทยก็ยังคงมีสภาพอากาศร้อนต่อเนื่องถึงเดือน มิ.ย. ๒๕๖๓ โดยอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ ๓๗ – ๓๘ องศาเซลเซียส” เบื้องต้นประเมินว่า อุณหภูมิสูงสุดของปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ ๔๔ องศาเซลเซียส ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน โดยอุณหภูมิสูงสุดขณะนี้อยู่ที่ ๔๓.๕ องศาเซลเซียส ที่ จ. ตาก ในวันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๓ แต่ทั้งนี้ต้องรอสรุปผลอย่างเป็นทางการอีกครั้ง เพราะหลังสิ้นสุดพายุฤดูร้อนอุณหภูมิอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ประเมินว่า วันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๓ จะเป็นวันที่ร้อนที่สุดในรอบปี เนื่องจากดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับกรุงเทพมหานคร แต่ด้วยอิทธิพลของพายุฤดูร้อนอาจทำให้วันดังกล่าวมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ ๓๖ – ๓๘ องศาเซลเซียส

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content