27 เมษายน 2563 จ. ตากฝนตกหนักช่วยภัยแล้งเกษตรกร ลดหมอกควัน และไฟป่า

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/150687

เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา จ. ตาก อ. แม่สอด – พบพระ – แม่ระมาด – ท่าสองยาง และ อ. อุ้มผาง รวมทั้งเขต อ. เมืองตาก ทำให้เกิดความชุ่มฉ่ำ ชุ่มชื่นไปทั่วทุกพื้นที่ ลดความร้อนในอากาศ และได้ช่วยให้เกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งต้องการน้ำ ได้รับน้ำฝนอย่างเพียงพอลดปัญหาขาดแคลนน้ำได้ในระดับหนึ่ง ฝนที่ตกลงมาทำให้เกษตรกรยิ้มได้ นอกจากนี้ น้ำฝนช่วยลดปัญหาหมอกควัน และ ดับไฟป่า