27 เมษายน 2563 กักตัวช่วงโควิด-19 ขยะพลาสติกทะลักวันละ ๖,๓๐๐ ตันจากบริการส่งอาหารออนไลน์

ที่มา: https://www.sanook.com/news/8103078/

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดปัญหาขยะหลายประเภทเพิ่มขึ้น โดยมีที่มาจาก ๒ กลุ่มหลัก คือ

๑. กลุ่มขยะจากการส่งอาหารออนไลน์ ผลจากมาตรการควบคุมโรค ทำให้ประชาชนอยู่บ้าน เลี่ยงการเดินทางจับจ่ายซื้อของ โดยประชาชนใช้วิธีสั่งอาหารให้พนักงานมาส่งที่บ้าน ทำให้ปริมาณขยะจากฟู้ดเดลิเวอรี่ ประกอบด้วยถุงพลาสติก กล่องพลาสติก และพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม่ว่าจะเป็นช้อน ส้อม ไม้จิ้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ หรือเพิ่มขึ้นเป็น ,๓๐๐ ตันต่อวัน จากปกติประเทศไทยผลิตขยะพลาสติก ๒ ล้านตันต่อปี หรือประมาณ ๑,๕๐๐ ตันต่อวัน โดยเฉพาะในพื้นที่ กทม. เพิ่มขึ้นถึง ๑,๕๐๐ ตันต่อวัน และยังพบว่า ปริมาณขยะเศษอาหารหรือขยะเปียก ถูกทิ้งปะปนมากับขยะทั่วไปมีปริมาณเพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังนั้น จึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการลดการใช้พลาสติกเท่าที่จำเป็น หรือปฏิเสธการใช้พลาสติกบางชนิด หรือนำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อลดการเพิ่ม หรือสะสมของปริมาณขยะพลาสติกที่จะส่งผลต่อการกำจัดในอนาคต

๒. ปริมาณขยะที่เกิดจากหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ซึ่งถูกทิ้งอย่างถูกวิธีผ่านการทิ้งแบบคัดแยกขยะ มีจำนวนทั่วประเทศประมาณ ๑.๕ – ๒ ล้านชิ้นต่อวัน โดยเฉพาะในพื้นที่ กทม. เพิ่มขึ้นถึง ๑๕๐ ตันต่อวัน ในส่วนที่ถูกทิ้งไม่ถูกวิธีปะปนอยู่กับประเภทอื่น จะสามารถก่อให้เกิดอันตรายจากการติดเชื้อได้ เนื่องจากหน้ากากอนามัยที่ถูกทิ้งนั้น เป็นขยะติดเชื้อ หรือขยะมีพิษ จึงอยากขอให้ประชาชนคัดแยกการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออกจากขยะทั่วไป แล้วนำไปทิ้งในถังขยะสีแดง หรือถังขยะอันตราย เพื่อนำไปกำจัดด้วยการเผาผ่านเตาเผาชีวมวลที่มีระบบบำบัดมลพิษ มีอุณหภูมิความร้อนสูงถึง ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลดลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะปริมาณรถยนต์บนท้องถนนลดลง