27 สิงหาคม 2565 “สิ่งปลูกสร้างโบราณ” ผุดพ้นทะเลสาบโผหยาง เหตุน้ำลดเพราะแล้งจัด

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/1402796/

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากเมืองหนานชาง มณฑลเจียงซี ประเทศจีน ว่า “เกาะลั่วซิงตุน” สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ในมณฑลเจียงซี ทางตะวันออกของจีน ปรากฏขึ้นมาจากทะเลสาบโผหยาง ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ เนื่องจากระดับน้ำในทะเลสาบลดลง ทั้งนี้ ทะเลสาบโผหยางเข้าสู่ฤดูแล้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ในปีนี้ ซึ่งเร็วที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติอย่างเป็นทางการ เมื่อปี 2494 โดยเร็วกว่าวันเริ่มต้นฤดูแล้งเฉลี่ยช่วงระหว่างปี 2546-2564 อยู่ที่ 69 วัน

ข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิ่นที้เกี่ยวข้อง ในมณฑลเจียงซี ระบุว่า สภาพภัยแล้งที่เกิดจากอากาศร้อนและปริมาณหยาดน้ำฟ้าต่ำอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ ทำให้ระดับน้ำในทะเลสาบลดลงร้อยละ 75 เผยให้เห็นเกาะลั่วซิงตุน ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อระดับน้ำลดลงเท่านั้น โดยบนเกาะแห่งนี้มีสิ่งปลูกสร้างโบราณบางส่วน ซึ่งถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในยุคห้าราชวงศ์ (ปี 907-960)