27 สิงหาคม 2565 น้ำท่วมปราจีนบุรีแล้วกว่า 2.9 หมื่นไร่

ที่มา : https://tna.mcot.net/agriculture-1005920

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เปิดเผยภาพถ่ายจากดาวเทียม COSMO-Skymed-1 (คอสโม สกายเมด 1) พบน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของปราจีนบุรีรวม 29,028 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและสองริมฝั่งแม่น้ำ

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำชี-มูล พบน้ำท่วมขัง 237,162 ไร่ ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และขอนแก่น โดยพื้นที่ปลูกข้าวได้รับผลกระทบกว่า 1.3 แสนไร่

สำหรับสถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งต่อข้อมูลภาพจากดาวเทียมให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป